Kaštánek Trubín

Bc. Linda Punčochářová Abrahámová

zřizovatelka, ředitelka

Jsem z Berouna, kde jsem vystudovala Gymnázium. Po maturitě jsem odjela do Anglie, kde jsem se jako chůva starala o dvě holčičky, anglickou domácnost a studovala angličtinu. Roční pobyt jsem završila úspěšným složením zkoušky British First Cambridge Certificate.

Po návratu do Čech jsem začala studovat ekonomii na Západočeské univerzitě v Plzni. Ještě před ukončením studií jsem strávila rok jako chůva ve Francii, kde jsem se starala o malého chlapečka a pomáhala jako asistentka výtvarného kroužku pro děti v Centre Social Mosaique v Paříži. Poté jsem odcestovala na 5 měsíců do USA, kde jsem pracovala jako vedoucí na dětských táborech.

Po úspěšném ukončení bakalářského studia na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity jsem znovu odjela do Francie. Tam jsem vystudovala 4 a 5 ročník vysoké školy ekonomické na Sorbonně. Po 6 letech života ve Francii a 3 ve Švédsku jsem se v roce 2011 vrátila zpět do Čech, začala studovat předškolní a mimoškolní výchovu na Střední pedagogické škole v Berouně, kterou jsem v květnu 2013 úspěšně zakončila maturitou a založila tuto školku. Jsem maminka dvou chlapečků a jedné holčičky.

Školení, osvědčení a certifikáty:

2015 Stáž Wattsenglish v Liberecké jazykové škole

2014 Řízení mateřské školy

2014 Zapojení angličtiny do ŠVP PV

2013 Lesní školy jako inspirace při realizaci EVVO v mateřských školách

2012 Školní biozahrada

2012 Bezpečné provozování dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a sportovních zařízení