Kaštánek Trubín

 Vzhledem k současné situaci a mimořádnýmm opatřením nás v případě zájmu prosím kontaktujte na

info@kastanek-trubin.cz nebo na tel. 607 685 084.

Děkujeme

 

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020-21 DSCN0645.JPG DSCN0641.JPG DSCN0651.JPG DSCN4740_.jpg DSCN7184.JPG DSCN7318.JPG DSCN7297.JPG DSCN8571.JPG DSCN9255.JPG DSCN9173.JPG DSCN9236.JPG DSCN9294.JPG DSCN9329.JPG DSCN9384.JPG DSCN9460.JPG DSCN9530.JPG DSCN9527.JPG DSCN9560.JPG DSCN9548.JPG DSCN9816.JPG DSCN9856.JPG DSCN9928.JPG DSCN9994.JPG DSCN0047.JPG DSCN0633.JPG 

NOVINKY Z PROJEKTU RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚTMŠ KAŠTÁNEK JE ZAPOJENA DO PROJEKTU 


 

  

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE V KAŠTÁNKU

Ve dnech 15 a 16. května 2014 proběhla ve školce inspekční činnost České školní inspekce. Inspekce hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytované mateřskou školou. Mateřská škola Kaštánek je od 1. 9. 2013 zařazena do rejstříku škol a školských zařízení, a proto musí dodržovat ustanovení školského zákona a s ním související či prováděcí právní předpisy, tzn. zejména dodržovat hygienické normy, zajistit odborně kvalifikovaný pedagogický personál, realizovat vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a vytvářet podmínky České školní inspekci ke kontrole a hodnocení kvality činnosti školy. Inspekce probíhala klidně, nenarušovala běžný chod školky a paní inspektorky byly ve školce moc spokojené. 

 

 

KAŠTÁNEK POZNÁNÍ

aneb

Co všechno jsme se podle školního vzdělávacího programu naučili.