Kaštánek Trubín

Příměstské tábory a letní školka pro děti ve věku od 2 do 7 let

D O B R O D R U Ž N É   L É T O   V  K A Š T Á N K U     

Léto 2020

 - přijímáme i děti, které nejsou zapsány k pravidelné docházce během školního roku

 

 • Trávíme co nejvíce času venku. Pokud počasí dovolí, jsou všechny aktivity přesouvány na zahrádku
  nebo do okolí školky
 • Děti rozdělujeme do skupin podle věku
 • Každý týden celodopolední výlet s programem
 • Každý týden hudební, výtvarná a pohybová činnost

 

Jednotlivé prázdninové týdny:

 

7. - 10. 7. 2020 - Indiánský týden 

 

 • Výlet - stopování po indiánské stezce
 • Tvoření - vyrobíme si indiánskou čelenku 
 • Vaření - indiánská svačina
 • Hra - hrajeme si na indiány, tancujeme kolem ohně
 • Tančíme v rytmu bubnů, navlékáme korále 

13. - 17. 7. 2019 - Pirátský týden

 • Vyrobíme si pásku na oko

 • Tvoření - vyrobíme si dalekohled
 • Hra - chytáme ryby
 • Výlet – hon za pokladem
 • Vaření - pirátská limonáda

20. - 24.7. 2020 - Kovbojský týden

 • Tvoření - šátek pro kovboje
 • Tancujeme westernový tanec
 • Výlet na dálný západ
 • Učíme se uzly s provazem
 • Vaření - Kovbojská svačina

27. - 31.7. 2020 - Vesmírný týden

 • Učíme se planety - prohlížíme si encyklopedii o Vesmíru
 • Společný projekt – Vesmír
 • Vyrábíme dalekohled a pozorujeme okolí
 • Vesmírná pomazánka –svačina
 • Výlet – hledáme rozkutálené planety

3. - 7. 8. 2020 - Mamutí týden (Pravěk)

 • Zahrajeme si na pračlověka
 • Povídáme si o zvířatech, které žila v pravěku - poznáváme stopy
 • Ukazujeme si Trilobita
 • Pravěká svačina
 • Výlet – po stopách dinosaurů

10. - 14. 8. 2020 - Olympijský týden (Sportovní týden) 

 • Olympijské hry v Kaštánku
 • Skákací den, běhací den, míčový den
 • Rozcvičky
 • Výlet – na fotbalové hřiště v Trubíně – soutěže
 • Zdravé svačiny pro sportovce

17. - 21. 8. 2020 - Pohádkový týden

 • Výroba čepice Večerníčka
 • Pohádka – Boudo, budko, Kouzelný les plný zvířátek, O veliké řepě
 • Hledáme zakletou princeznu
 • Povídáme si o známých pohádkách
 • Připravujeme kouzelnou svačinu

24. - 28. 8. 2020 - Duhový týden

 • Vyrábíme duhy z krepového papíru
 • Každý den jiná barva oblečení
 • Ovocný duhový salát
 • Tančíme a cvičíme v rytmu všech barev
 • Výlet- po barevných stopách

 

                                              28. 8. 2020 - LETNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST

 

 

! ! ! Děti můžete přihlásit na letní docházku písemně na emailové

adrese info@kastanek-trubin.cz ! ! !

 

Cena zahrnuje kompletní péči spojenou s pobytem dítěte v MŠ, didaktické pomůcky, hračky, metodické materiály, strava a pitný režim během celého dne, hygienické potřeby, oslavy narozenin s malým dárkem.

 

 

Cena 2 450 Kč za týden při celodenní docházce, 1 750 Kč za týden při dopolední docházce, týden 7-10.7. 2020 je cena 1 950 Kč pro celodenní docházku a 1 400 Kč pro dopolední docházku. Sourozenec má 5% slevu.  

Při volné kapacitě je možná docházka: 1x dopoledne 400 Kč, 1x celý den 565 Kč

 

Za závazné se oboustranně považuje zaplacení zálohy ve výši 500 Kč na každý týden smluvené prázdninové docházky. Záloha je nevratná a bude odečtena od školného za rezervovaný týden. Doplatek ceny je nutné uhradit nejpozději 10 dní před začátkem rezervovaného týdne.