Kaštánek Trubín

Náš den

Děti se ráno schází od 7 hodin. Vzhledem k naplánovanému programu upřednostňujeme, aby rodiče přivedli děti nejpozději do 8h15. Pozdějším příchodem děti připravíte o spontánní hru a výtvarnou či pracovní činnost. Režim dne přizpůsobujeme podle individuálních potřeb dětí, vnitřních a klimatických podmínek a aktuálního programu školky. Pokud počasí dovolí, trávíme co nejvíce času na zahrádce a venku vůbec. Na zahrádce jíme, hrajeme si, dále chodíme na procházky a jezdíme na výlety.

7:00 Otevření školy, scházení dětí
Volný program, hry, kreslení
8:30 Úklid třídy
8:40 Ranní kruh (spočítáme se, počasí, dny v týdnu...)
8:40 Rozcvička, zapojování jogy pro děti
9:00 – 9:30 Hygiena, dopolední svačina
9:30 – 10:00 Výchovně-vzdělávací program
10:00 – 11:45 Programové činnosti zaměrené na harmonický rozvoj osobnosti dítěte v oblasti poznávací, estetické, komunikativní, vztahové, pobyt venku
Rozmanité pohybové hry, hry s hudbou, zahřívací aktivity
11:45 – 12:30 Hygiena, oběd
12:30 – 14:30

Polední zklidnění, odpočinek
Odpočívají všechny děti, nenutíme spát, ale dopřát po ranní práci tělu klid.
14:30 – 15:00 Probouzení, oblékání a příprava na svačinu
15:00 – 15:30 Odpolední svačina
15:30 – 17:00 Pohybové aktivity a hry, volný program
Doděláváme některé činnosti, které se dětem líbily z dopoledne. Máme čas na společenské a složitější konstruktivní hry. Je to čas na rozhovory s dětmi i s jejich rodiči, a tak pochopení anamnéz jednotlivých rodinných prostředí. V letních měsících trávíme odpoledne především na zahrádce.

 

Vzorový měsíční program