Kaštánek Trubín

Proč EKO-škola?

Označení ekoškolka je zatím volně použitelné, není k tomu třeba zvláštní povolení nebo registrace. Nejpodstatnější je denní praxe, do níž vstupují děti, učitelé a rodiče. Je ukotvena ve školním vzdělávacím programu a neobejde se bez dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich otevřenosti k novinkám ve vzdělávání. Každá ekoškola je originál a vychází ze svých personálních, prostorových a finančních podmínek.

Mezi hlavní charakteristiky EKO-školky patří:

  • umožňuje dětem i rodičům se aktivně podílet na ekovýchovných aktivitách
  • umožňuje dětem každodenní pobyt v přírodě nebo na školní zahradě v přírodním stylu
  • pečuje o zdravý životní styl dětí prostřednictvím zdravého stravování, dostatku příležitostí k pohybu v přírodním terénu, otužování venku skoro za každého počasí
  • nabízí podněty přiměřené věku vedoucí k aktivnímu učení dětí - učení vlastní zkušeností, pozorováním, experimentováním, zážitky a hrou v  přírodě (péče o květiny na zahrádce školky, hra s vodou, na zahradě herní prvky z přírodních materiálů)
  • rozvíjí základy proenvironmentálního chování dětí (máme vlastní školková zvířátka - morče Pepinu a králíčka Bobíka)
  • snižuje ekologickou zátěž provozu MŠ (třídění odpadů, kompostování, úsporné zacházení s vodou a elektrickou energií)
  • zapojuje se do komunitních aktivit nebo je sama iniciuje - Projekty