Kaštánek Trubín

Lenka Macounová

Učitelka
Výuka angličtiny

Práce s dětmi a čas strávený s nimi mne zcela naplňuje. Možná proto, že se sama cítím být jedním z nich. Je pro mě důležité věnovat se tomu, co má smysl a smysl mé práce jsem našla u dětí. S ostatními pedagogickými pracovníky se snažíme v naší mateřské škole spoluutvářet příjemné prostředí, kde se děti budou cítit bezpečně a šťastně. Sama jsem maminkou dvou dětí. Mé motto zní " nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř". Takže jsem velmi spokojená s tím, co mám. Jsem z Trubína,ale pocházím z Klášterce nad Ohří.

Po střední škole ESŠE Chomutov, kde jsem studovala ekonomiku podniku, jsem vycestovala do Anglie. V Londýně jsem zůstala 2 roky a jako chůva se starala o dvě malé holčičky a o domácnost. Po té jsem v roce 2000 odletěla do USA. Na Long Island University jsem úspěšně složila zkoušky a získala certifikát, že mohu pracovat na území spojených států jako chůva. Po dobu jednoho roku jsem pečovala o tříletého chlapečka ve Fort Collins, Colorado.

V roce 2015 jsem absolvovala kurs Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a v roce 2018 kurz Pedagogické studium - Asistent pedagoga se specializací na přímou pedagogickou činnost.